MCU INAEM
Salvat i Ferré, Ricard

La creació del llenguatge de la posada en escena a Catalunya en el context internacional de finals del segle XIX i la primeria del XX discurs d'ingrés de l'Acadèmic Electe Il.Lm. Sr. Dr. Ricard Salvat i Ferré. Llegit a la sala d'Actes de l'Acadèmia el dia 21 d'abril de 2004. Discurs de contestació de l'Acadèmic Numerari Excm. Sr. Joan Vila i Grau .-- 24 cm : Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi , 2004


Teatro catalán--Historia y crítica


Vila i Grau, Joan

Con tecnología Koha